Regulament Oficial Tombola Lunara

Sectiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizata de:

FARMACIA DE DETERGENT SRL, cu sediul social in Str. Ana Ipătescu, nr. 2, Băilești, Dolj, Romania, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/1796/2020, Cod fiscal 43160331, reprezentata legal prin UNGUREANU Laurentiu-Marian in calitate de administrator, denumita in cele ce urmeaza Organizatorul.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii tombolei

Tombola se desfasoara in fiecare luna calendaristica, intre 1.01.2023 – 31.12.2023, si presupune includerea automata a tuturor clientilor care fac cumparaturi in cadrul magazinului online www.farmaciadedetergent.de minim 2 produse (de tip cutiuță cu 10L de detergent sau de tip ”kitul farmacistului”) in perioada mentionata mai sus.

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombola este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse pe site. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa organizatorului, acesta se obliga:
– Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.
– Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.
– Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Informatiile mentionate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Sectiunea 5. Mecanismul tombolei

Clientii Farmacia de Detergent vor afla de organizarea Tombolei de pe paginile oficiale de social media, din magazinul online www.farmaciadedetergent.ro, de la angajatii Farmacia de Detergent sau din alte canale de comunicare ale campaniei.
Inscrierea la Tombola se face automat la depasirea pragului de 2 produse de tip cutiuța cu 10L de detergent / kitul farmacistului pe comanda client pentru luna in curs aferenta Tombolei.

Sectiunea 6. Premiile tombolei

In cadrul tombolei vor fi acordate diverse premii, puse la dispozitie de catre Organizator, acestea fiind comunicate in materialele de informare si promovare disponibile pe farmaciadedetergent.ro si pe paginile de social media ale companiei.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului

Va fi desemnat un singur castigator, in fiecare luna calendaristica. Acesta va fi ales prin tragere la sorti prin random.org si vor fi anuntati pe mail, telefonic sau pe site cel mai tarziu pe data de 15 a lunii urmatoare celei aferente Tombolei.

Pentru a fi validat, acesta trebuie sa raspunda la toate cerintele tombolei.

Sectiunea 8. Notificarea si predarea premiului

Castigatorului tombolei i se va aduce la cunostinta rezultatul pana la data de 15 a lunii urmatoare celei aferente Tombolei, dupa tragerea la sorti, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate Organizatorului, prin formularul de finalizare comanda / checkout. Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga premiul concursului, identitatea castigatorului si castigurile acordate sa fie facute publice si/sau folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o noua tragere la sorti.

Sectiunea 9. Incetarea tombolei

Prezenta Tombola poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

Recurenta lunara a prezentei tombole poate inceta oricand la alegerea Organizatorului, insa concurentii inscrisi pana la data incetarii participa la extragere.

Sectiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.farmaciadedetergent.ro. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site www.famaciadedetergent.ro.

Sectiunea 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Incheiat si semnat astazi,

16 August 2022.
Farmacia de Detergent SRL

Laurentiu-Marian Ungureanu

*actualizat 20.01.2023